พระชินราช พิมพ์หยดน้ำ ปี 2521 พระชินราช พิมพ์หยดน้ำ ปี 2521
รายการที่ 115
ชื่อพระ พระชินราช พิมพ์หยดน้ำ ปี 2521
รายละเอียด พิมพ์นี้สร้างน้อย หายาก (ของเก๊มีมาก)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม