มีดหมอ ยุคแรก ด้ามไม้ ฝักไม้ มีดหมอ ยุคแรก ด้ามไม้ ฝักไม้
รายการที่ 106
ชื่อพระ มีดหมอ ยุคแรก ด้ามไม้ ฝักไม้
รายละเอียด สภาพสวยเดิม ไม่ได้ผ่านการใช้ (ฝีมือช่างอุ้ย ลายตอกอาจารย์ทรง)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม