พระรูปเหมือนบูชารุ่น 2 ปี 2521 เนื้อทองผสม พระรูปเหมือนบูชารุ่น 2 ปี 2521 เนื้อทองผสม
พระรูปเหมือนบูชารุ่น 2 ปี 2521 เนื้อทองผสม
รายการที่ 105
ชื่อพระ พระรูปเหมือนบูชารุ่น 2 ปี 2521 เนื้อทองผสม
รายละเอียด พระสภาพสวยเดิม (สร้างน้อย 500 องค์)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม