พระรูปเหมือนบูชารุ่นแรก ปี 2518 เนื้อทองผสม พระรูปเหมือนบูชารุ่นแรก ปี 2518 เนื้อทองผสม
พระรูปเหมือนบูชารุ่นแรก ปี 2518 เนื้อทองผสม
รายการที่ 104
ชื่อพระ พระรูปเหมือนบูชารุ่นแรก ปี 2518 เนื้อทองผสม
รายละเอียด พระสภาพสวยเดิม (สร้างน้อย 500 องค์)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม