พระกันผี พิมพ์ใหญ่ เนื้อดินเผา ยุคต้น พระกันผี พิมพ์ใหญ่ เนื้อดินเผา ยุคต้น
รายการที่ 103
ชื่อพระ พระกันผี พิมพ์ใหญ่ เนื้อดินเผา ยุคต้น
รายละเอียด พระสภาพสวยมาก (ติดที่ 1 งานพันธุ์ทิพย์ 2 ครั้ง) สร้างน้อยมาก หายาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม