เหรียญรุ่นแรก เนื้อฝาบาตร ปี 2500 เหรียญรุ่นแรก เนื้อฝาบาตร ปี 2500
รายการที่ 10
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองฝาบาตร ปี 2504
รายละเอียด สภาพพอสวย ดูง่าย
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม