เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองฝาบาตร ปี 2504 เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองฝาบาตร ปี 2504
รายการที่ 8
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองฝาบาตร ปี 2504
รายละเอียด สภาพพอสวย ผิวเดิม
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม