เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองฝาบาตร ปี 2504 เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองฝาบาตร ปี 2504
รายการที่ 7
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองฝาบาตร ปี 2504
รายละเอียด สวย สภาพเดิมๆ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม