พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์มารวิชัยข้างเม็ด ปี 2500
พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์มารวิชัยข้างเม็ด ปี 2500
รายการที่ 5
ชื่อพระ พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์มารวิชัยข้างเม็ด ปี 2500
รายละเอียด สวย คม ชัด ลึก แชมป์ ตลับทอง
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม