วัตถุมงคลหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร วัดโฆสิตาราม จังหวัดชัยนาท

องค์ที่ 1
ชื่อพระ พระสมเด็จปรกโพธิ์
9 ใบ หลังยันต์จม
มี พ.ศ. 2513
รายละเอียด เป็นเนื้อผงใบลาน
ดำสนิท หายาก
มาก สภาพสมบูรณ์
สวย ตลับทอง
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 2
ชื่อพระ พระสมเด็จปรกโพธิ์
9 ใบ หลังยันต์จม
ไม่มี พ.ศ.
รายละเอียด เนื้อผงน้ำมัน
ดูง่าย เนื้อจัด
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 3
ชื่อพระ พระสมเด็จแหวกม่าน
พิมพ์อกใหญ่ ปี 2500
รายละเอียด สภาพสวย
สมบูรณ์มาก
ตลับทอง
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 4
ชื่อพระ พระสมเด็จแหวกม่าน
พิมพ์สมาธิข้างเม็ด
ปี 2500
รายละเอียด สภาพสวยมาก
องค์ดาราใน
หนังสือ มงคลทิพย์
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
       
องค์ที่ 5
ชื่อพระ พระสมเด็จแหวกม่าน
พิมพ์มารวิชัยข้างเม็ด
ปี 2500
รายละเอียด สวย คม ชัด ลึก
แชมป์ ตลับทอง
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 6
ชื่อพระ พระนางพญาซุ้มคู่
เนื้อแหวกม่าน
รายละเอียด สวย สมบูรณ์มาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 7
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก
เนื้อทองฝาบาตร
ปี 2504
รายละเอียด สวย สภาพเดิมๆ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 8
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก
เนื้อทองฝาบาตร
ปี 2504
รายละเอียด สภาพพอสวย
ผิวเดิม
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
       
องค์ที่ 9
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก
เนื้อทองฝาบาตร
ปี 2504
รายละเอียด สภาพสึก ผิวเดิม
ดูง่าย
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 10
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก
เนื้อทองฝาบาตร
ปี 2504
รายละเอียด สภาพพอสวย ดูง่าย
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 11
ชื่อพระ รูปถ่ายรุ่นแรก
หลังสิงห์ ปี 2500
รายละเอียด สวย สิงห์เต็ม
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 12
ชื่อพระ รูปถ่ายรุ่นแรก
หลังสิงห์
ปี 2500
รายละเอียด สวย คม ชัด
สิงห์ จางไปแล้ว
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
       
องค์ที่ 13
ชื่อพระ รูปถ่ายรุ่นแรก
หลังสิงห์
ปี 2500
รายละเอียด สวย คม ชัด
สิงห์จางไปแล้ว
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 14
ชื่อพระ รูปถ่ายรุ่นแรก
หลังสิงห์ ปี 2500
รายละเอียด สวย คม ชัด
สิงห์ยังพอเห็น
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 15
ชื่อพระ รูปเหมือนปั๊ม
รุ่นแรก ปี 2510
รายละเอียด สภาพสวยมาก
คม ชัด
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 16
ชื่อพระ รูปเหมือนรุ่น 2
เนื้อกะไหล่ทอง
ปี 2521
รายละเอียด สภาพสวยมาก
ทองเต็ม
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
       
องค์ที่ 17
ชื่อพระ รูปเหมือนรุ่น 2
เนื้อกะไหล่ทอง
ปี 2521
รายละเอียด สภาพสวยมาก
ทองเต็ม
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 18
ชื่อพระ รูปเหมือนรุ่น 2
เนื้อกะไหล่ทอง
ปี 2521
รายละเอียด สภาพสวยเดิม
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 19
ชื่อพระ พระสมเด็จ
พิมพ์ปรกโพธิ์ฐานบัว
เนื้อผงพุทธคุณ
ปี 2510
รายละเอียด สภาพสวย คม
ชัด องค์ดาราใน
หนังสือมงคลทิพย์
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 20
ชื่อพระ พระสมเด็จซุ้มระฆังเถาวัลย์ ปี 2515
รายละเอียด แจกกรรมการทาทอง
สภาพสวยมาก
มีจารด้านหลัง
(ติดที่ 1 งานพันธุ์ทิพย์)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
       
องค์ที่ 21
ชื่อพระ พระสมเด็จหูบายศรี หลังจารยันต์ อะ ปะ จะ คะ ปี 2513
รายละเอียด สภาพสวยเดิม
หายากมาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 22
ชื่อพระ พระสมเด็จแหวกม่าน
พิมพ์ต้อ ปี 2513
รายละเอียด สภาพสวย คม ชัด
ดูง่าย เนื้อผงน้ำมัน
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 23
ชื่อพระ พระสมเด็จหูบายศรี
หลังยันต์ มะ อะ อุ
ปี 2513
รายละเอียด สภาพสวยเดิม เป็น
พิมพ์ยันต์ใหญ่
มีกระเฑาะนิดหน่อย
เนื้อผง
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 24
ชื่อพระ พระสมเด็จหูบายศรี
หลังยันต์ มะ อะ อุ
ปี 2513
รายละเอียด สภาพสวย
เนื้อผงใบลาน
เป็นพิมพ์ยันต์ใหญ่
หายากมาก
(ติดที่ 2 งานพันธุ์ทิพย์)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
       
องค์ที่ 25
ชื่อพระ พระสมเด็จหูบายศรี
หลังเรียบ ปี 2513
รายละเอียด สภาพสวยเดิม
พระหนาเนื้อเดียว
กับปรกโพธิ์ 9 ใบ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 26
ชื่อพระ พระสมเด็จหลังรูปเหมือน
ปี 2518
รายละเอียด สภาพสวยเดิมมาก
(ติดที่ 2 สามครั้ง งานพันธุ์ทิพย์)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 27
ชื่อพระ พระสมเด็จหลังรูปเหมือน
รุ่น 2 ปี 2518
รายละเอียด สภาพสวยเดิม
(ติดที่ 3 ที่ 4 งาน
พันธุ์ทิพย์)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 28
ชื่อพระ พระสมเด็จหลังรูปเหมือน
รุ่น 2 ปี 2518
รายละเอียด สภาพสวยเดิม
ตรงหน้าอกมีเศษ
พลอยฝังอยู่
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 29
ชื่อพระ พระสมเด็จ
พิมพ์ซุ้มระฆัง
เถาวัลย์
ปี 2515
รายละเอียด สภาพสวย
สมบูรณ์มาก
(ติดที่ 2 งานพันธุ์ทิพย์)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 30
ชื่อพระ พระสมเด็จพิมพ์
ฐานบัวคว่ำ
บัวหงาย (ถอด
พิมพ์วัดเทพากร
ปี 2513
รายละเอียด เปิดกรุปี 2537
ตัวจริงเสียงจริง
พระหนา มีเศษ
พลอยผสมอยู่
เจ้าของเก่าติด
เกศาหลวงพ่อกวยไว้
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 31
ชื่อพระ พระสิวลีจัมโบ้
เนื้อดินเผา
ยุคต้น
รายละเอียด จำนวนการสร้าง
น้อยมาก พระสวยเดิม
(ติดที่ 1 งาน
พันธุ์ทิพย์)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 32
ชื่อพระ พระกันผี พิมพ์ใหญ่
เนื้อดินเผา ยุคต้น
รายละเอียด จำนวนการสร้าง
น้อยมาก พระสวยเดิม
(ติดที่ 1 งานพันธุ์ทิพย์)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
       
องค์ที่ 33
ชื่อพระ พระยอดขุนพล
เนื้อดินเผา
ยุคต้น
รายละเอียด จำนวนการสร้าง
น้อยมาก
พระสวยเดิม
(ติดที่ 1 งานพันธุ์ทิพย์)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 34
ชื่อพระ พระสมเด็จแหวกม่าน
พิมพ์ซุ้มประตู
เนื้อดินเผา ยุคต้น
รายละเอียด หรือแหวกม่านลอยน้ำ
สภาพสวย
(องค์ดาราใน
หนังสือมงคลทิพย์)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 35
ชื่อพระ พระสมเด็จแหวกม่าน
พิมพ์ซุ้มประตู
เนื้อดินเผา ยุคต้น
รายละเอียด หรือแหวกม่าน
ลอยน้ำ สภาพ
สวยมาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 36
ชื่อพระ พระร่วง ฝังพลอย
เนื้อตะกั่ว
ยุคต้น
รายละเอียด เป็นพระที่พบเห็น
น้อยมาก ด้านหลังมีจาร
อะ ปะ จะ คะ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
       
องค์ที่ 37
ชื่อพระ พระลีลา
เนื้อผงพุทธคุณ
รายละเอียด เป็นพระที่สวย
งดงามอย่างมาก
พบเห็นน้อย
เนื้อผงแหวกม่าน
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 38
ชื่อพระ หนุมานลอยองค์
อุดกริ่ง มีจาร
เนื้อทองผสม ปี 2515
รายละเอียด สภาพสวยเดิม
ไม่ผ่านการใช้
สร้างน้อย
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 39
ชื่อพระ พระสมเด็จหูบายศรี
หลังจาร อะ ปะ จะ คะ
ปี 2513
รายละเอียด พระสวยเดิมมาแบบนี้
หายากมาก
(องค์ดาราใน
หนังสือมงคลทิพย์)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 40
ชื่อพระ รูปถ่ายหลังจีวร
ปี 2521
รายละเอียด ด้านหลังเป็น
จีวรเก่า
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
       
องค์ที่ 41
ชื่อพระ รูปถ่ายหลังจีวร
ปี 2521
รายละเอียด สภาำพสวย
เลี่ยมเดิม
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 42
ชื่อพระ รูปถ่ายหลังจีวร
ปี 2521
รายละเอียด สภาพสวย
เลี่ยมเดิม
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 43
ชื่อพระ รูปถ่ายหลังจีวร
ปี 2521
รายละเอียด ด้านหลังเป็นจีวรเก่า
เลี่ยมเดิม
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 44
ชื่อพระ รูปถ่ายครึ่งองค์
หลังตะกรุด 3 ดอก
ปี 2515
รายละเอียด เลี่ยมเดิม
สภาพสวยมาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
       
องค์ที่ 45
ชื่อพระ รูปถ่ายครึ่งองค์
หลังตะกรุด
3 ดอก ปี 2515
รายละเอียด สภาพสวย
เลี่ยมเดิม สีเขียว
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 46
ชื่อพระ หนุมานลอยองค์
อุดกริ่ง มีจาร
เนื้อทองผสม ปี 2515
รายละเอียด สภาพสวย คม
ชัด ดูง่ายมาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 47
ชื่อพระ เหรียญรุ่น 3
หลังหนุมาน
กะไหล่ทอง
ปี 2521
รายละเอียด เป็นเหรียญแจก
กรรมการ
สภาพสวย ดูง่าย
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 48
ชื่อพระ เหรียญรุ่น 3
หลังหนุมาน
เนื้ออัลปาก้า
ปี 2521
รายละเอียด สภาพสวยเดิม
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 49
ชื่อพระ เหรียญรุ่น 3
หลังหนุมาน
เนื้ออัลปาก้า
ปี 2521
รายละเอียด สภาพสวย ดูง่าย
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 50
ชื่อพระ เหรียญรุ่น 3
หลังหนุมาน
เนื้ออัลปาก้า
ปี 2521
รายละเอียด สภาพสวย ดูง่าย
เลี่ยมนาค ยกซุ้ม
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 51
ชื่อพระ เหรียญรุ่น 3
หลังหนุมาน
เนื้ออัลปาก้า
ปี 2521
รายละเอียด สภาพสวย ดูง่าย
เลี่ยมเงินลงยา ยกซุ้ม
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 52
ชื่อพระ เหรียญรุ่น 3
หลังหนุมาน
กะไหล่ทอง
ปี 2521
รายละเอียด เหรียญกะไหล่ทอง
สภาพใช้มา
แต่เป็นเหรียญดูง่าย
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
       
องค์ที่ 53
ชื่อพระ เหรียญรุ่น 3
หลังหนุมาน
เนื้ออัลปาก้า
ปี 2521
รายละเอียด สภาพพอสวย
ดูง่าย
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 54
ชื่อพระ เหรียญรุ่น 3
หลังหนุมาน
เนื้ออัลปาก้า
ปี 2521
รายละเอียด สภาพพอสวย
ดูง่าย
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 55
ชื่อพระ เหรียญรุ่น 3
หลังยันต์
เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2521
รายละเอียด สภาพสวย
สมบูรณ์มาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 56
ชื่อพระ เหรียญรุ่น 3
หลังยันต์
เนื้อทองแดงรมน้ำตาล
ปี 2521
รายละเอียด สภาพสวย
สมบูรณ์มาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
       
องค์ที่ 57
ชื่อพระ เหรียญรุ่น 3
หลังยันต์
เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2521
รายละเอียด สภาพสวย
สมบูรณ์มาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 58
ชื่อพระ เหรียญรุ่น 3
หลังยันต์
เนื้อทองแดงรมน้ำตาล
ปี 2521
รายละเอียด สภาพสวย
สมบูรณ์
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 59
ชื่อพระ เหรียญรุ่น 3
หลังยันต์
เนื้อทองแดงรมน้ำตาล
ปี 2521
รายละเอียด สภาพพอสวย
ดูง่ายมาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 60
ชื่อพระ เหรียญรุ่น 2
นะโมตาบอด
เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2515
รายละเอียด สภาพสวย ดูง่าย
สร้างน้อย
ประสบการณ์ดี
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 61
ชื่อพระ เหรียญรุ่น 2
นะโมตาบอด
เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2515
รายละเอียด สภาพสวย
ดูง่าย สร้างน้อย
ประสบการณ์ดี
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 62
ชื่อพระ เหรียญจตุรพิธพรชัย
เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2518
รายละเอียด สภาพสวย
ดูง่าย พิธีใหญ่
ประสบการณ์ดี
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 63
ชื่อพระ เหรียญจตุรพิธพรชัย
เนื้อทองแดงรมดำ
ปี 2518
รายละเอียด สภาพสวย
ดูง่าย พิธีใหญ่
ประสบการณ์ดี
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 64
ชื่อพระ เหรียญรุ่น 3
แจกแม่ครัว
เนื้อทองแดง
ปี 2521
รายละเอียด สภาพสวย
ดูง่ายมาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
       
องค์ที่ 65
ชื่อพระ เหรียญรุ่น 3 แจกแม่ครัว เนื้อทองแดง ปี 2521
รายละเอียด เหรียญสภาพสวย สมบูรณ์มาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 66
ชื่อพระ

เหรียญรุ่น 3
แจกแม่ครัว
เนื้อทองแดง
ปี 2521

รายละเอียด สภาพพอสวย
ดูง่ายมาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 67
ชื่อพระ พระพุทธข้างเม็ด
ฐานปลาดุก
รายละเอียด สภาพสวยเดิม
ดูง่าย เนื้อผง
พุทธคุณ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 68
ชื่อพระ พระพุทธข้างเม็ด
ฐานปลาดุก
รายละเอียด สภาพสวย
ปิดทองเดิม มีจาร
เนื้อผงพุทธคุณ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
       
องค์ที่ 69
ชื่อพระ พระพุทธข้างเม็ด
ฐานปลาดุก
รายละเอียด สภาพสวย
สมบูรณ์มาก
เนื้อผงพุทธคุณ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 70
ชื่อพระ พระสังกัจจายน์
ข้างเม็ด
ฐานปลาดุก
รายละเอียด สภาพสวย
สมบูรณ์ หลังจาร
เนื้อผงพุทธคุณ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 71
ชื่อพระ พพระสมเด็จซุ้มระฆังเถาวัลย์ เนื้อผงน้ำมัน ปี 2515
รายละเอียด องค์นี้สภาพสวยมาก หลังมีจารลายมือหลวงพ่อ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 72
ชื่อพระ พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์ต้อ เนื้อผงน้ำมัน ปี 2513
รายละเอียด สภาพพอสวย ขอบด้านบนมีรอยบิ่นเล็กน้อย
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
       
องค์ที่ 73
ชื่อพระ พระพุทธ พิมพ์ฐานบัวข้างเม็ด
เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2510
รายละเอียด สภาพสวยมาก
มีจารลายนิ้วมือหลวงพ่อ
(เนื้อใกล้เคียงแบบ
พระแหวกม่านปี 2500)
หายากมาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 74
ชื่อพระ พระพิมพ์จันทร์ลอยข้างเม็ด
เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2510
รายละเอียด สภาพสวยมาก
หายากมาก (เนื้อ
แบบเดียวกับแหวกม่าน
ปี 2500)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 75
ชื่อพระ พระสังกัจจายน์ลอยองค์
เนื้อผงน้ำมัน
รายละเอียด สภาพสวยเดิม
ไม่อุดกริ่ง
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 76
ชื่อพระ รูปเหมือนปั๊ม
รุ่นแรก เนื้อทองผสม
ปี 2510
รายละเอียด สภาพสวยเดิม
ดูง่าย
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
       
องค์ที่ 77
ชื่อพระ เหรียญรุ่น 3
หลังหนุมาน ปี 2521
รายละเอียด สภาพสวย
หลังยันต์เต็ม
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 78
ชื่อพระ พระสมเด็จ พิมพ์เทวดา
เนื้อดินเผา ทาทอง
รายละเอียด พระสภาพสวย
หลังจารยันต์
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 79
ชื่อพระ พระสมเด็จแหวกม่าน
พิมพ์มารวิชัยข้างเม็ด
เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2500
รายละเอียด พระสวย ดูง่ายครับ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 80
ชื่อพระ พระสมเด็จแหวกม่าน
พิมพ์อกใหญ่
เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2500
รายละเอียด พระสวย ดูง่ายมาก
(องค์ดาราในหนังสือ
มงคลทิพย์) สภาพสวย
สมบูรณ์ หลังจาร
เนื้อผงพุทธคุณ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
       
องค์ที่ 81
ชื่อพระ พระสมเด็จแหวกม่าน
พิมพ์มารวิชัยข้างเม็ด
เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2500
รายละเอียด พระสวยเดิม ดูง่ายครับ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 82
ชื่อพระ พระสมเด็จหลังรูปเหมือน
รุ่น 2
รายละเอียด พระสวย สภาพเดิมๆ
ดูง่ายครับ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 83
ชื่อพระ รูปถ่าย หลังจีวร
ปี 2521
รายละเอียด สภาพสวยมาก
กระดาษมัน เลี่ยมเดิมๆ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 84
ชื่อพระ รูปเหมือนกะไหล่ทอง
รุ่น 1
รายละเอียด พระสภาพสวยมากครับ
สร้างน้อย
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
 
องค์ที่ 85
ชื่อพระ พระสมเด็จปรกโพธิ์ 9 ใบ หลังพระแม่ธรณี (ผ้าถุงลายตาราง) เนื้อผงน้ำมัน ปี 2513
รายละเอียด สภาพหักครึ่งองค์ ติดกาวเก่าไว้เดิม, พระไม่ผ่านการใช้
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 86
ชื่อพระ พระสมเด็จหลังยันต์ มะ อะ อุ (พิมพ์ยันต์ใหญ่) เนื้อผง ปี 2513
รายละเอียด สภาพหักครึ่งองค์ ติดกาวเก่าไว้เดิม (มีจารดินสอเป็นเลขหนึ่ง ลายมือหลวงพ่อ)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 87
ชื่อพระ พระสมเด็จพิมพ์พุทธกวัก เนื้อผงน้ำมัน ปี 2515
รายละเอียด พระสวย สภาพเดิม เนื้อจัด
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 88
ชื่อพระ พระสมเด็จหลังพระสิวลี พิมพ์ไม่มีย่าม เนื้อผงน้ำมัน ปี 2515
รายละเอียด พระสวย สภาพเดิม
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 89
ชื่อพระ ปลัดขิก เนื้อตะกั่วผสมปรอท พิมพ์คอหยัก
รายละเอียด สภาพสวย ผิวเดิม
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 90
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก เนื้อฝาบาตร ปี 2504
รายละเอียด พระสภาพสอสวย ดูง่าย
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 91
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก เนื้อฝาบาตร ปี 2504
รายละเอียด พระสภาพสึก แต่ยังพอเห็น ดูง่าย
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 92
ชื่อพระ พระสมเด็จปรกโพธิ์ 9 ใบ หลังพระแม่ธรณี ปี 2513
รายละเอียด พระสภาพสวยสมบูรณ์มาก เนื้อผงน้ำมันแบบน้ำตาลปีบ ดูง่ายมาก (พิมพ์ผ้าถุงลายตาราง)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 93
ชื่อพระ พระสิวลีองค์จ้อย พิมพ์นิยมไม่มีย่าม
รายละเอียด พระสภาพสวย เนื้อดินเผา สีดำแดง
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 94
ชื่อพระ เหรียญรุ่น 3 หลังหนุมาน ปี 2521
รายละเอียด เหรียญสภาพสวย ผิวเดิม (เอวหนุมานไม่เต็ม)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 95
ชื่อพระ รูปถ่าย ปี 2521
รายละเอียด รูปสภาพสวยมาก กระดาษมัน
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 96
ชื่อพระ นามบัตรหลวงพ่อ รุ่น พระครูกวย
รายละเอียด สภาพสวย สมบูรณ์มาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 97
ชื่อพระ เหรียญรุ่น 3 หลังยันต์ ปี 2521
รายละเอียด เหรียญสภาพสวยมาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 98
ชื่อพระ เหรียญรุ่น 3 หลังยันต์ ปี 2521
รายละเอียด เหรียญสภาพสวยมาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 99
ชื่อพระ เหรียญรุ่น 3 หลังยันต์ ปี 2521
รายละเอียด เหรียญสภาพสวยมาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 100
ชื่อพระ พระสมเด็จหลังสิงห์ เนื้อแตกลายงา
รายละเอียด พระสภาพสวยสมบูรณ์มาก หายากครับ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 101
ชื่อพระ พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์มารวิชัยข้างเม็ด เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2500
รายละเอียด พระสภาพสวย คม ชัด ลึก มาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 102
ชื่อพระ พระสมเด็จปรกโพธิ์ 9 ใบ หลังยันต์ไม่มี พ.ศ. ปี 2513
รายละเอียด พระสภาพสวยมาก มีเส้นเกศา เนื้อผงน้ำมัน สีน้ำตาลอมเขียว
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 103
ชื่อพระ พระกันผี พิมพ์ใหญ่ เนื้อดินเผา ยุคต้น
รายละเอียด พระสภาพสวยมาก (ติดที่ 1 งานพันธุ์ทิพย์ 2 ครั้ง) สร้างน้อยมาก หายาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 104
ชื่อพระ พระรูปเหมือนบูชารุ่นแรก ปี 2518 เนื้อทองผสม
รายละเอียด พระสภาพสวยเดิม (สร้างน้อย 500 องค์)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 105
ชื่อพระ พระรูปเหมือนบูชารุ่น 2 ปี 2521 เนื้อทองผสม
รายละเอียด พระสภาพสวยเดิม (สร้างน้อย 500 องค์)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 106
ชื่อพระ มีดหมอ ยุคแรก ด้ามไม้ ฝักไม้
รายละเอียด สภาพสวยเดิม ไม่ได้ผ่านการใช้ (ฝีมือช่างอุ้ย ลายตอกอาจารย์ทรง)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 107
ชื่อพระ พระสิวลี เนื้อผงน้ำมัน
รายละเอียด พระสวย ดูง่าย
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 108
ชื่อพระ พระพุทธ พิมพ์เล็บมือ เนื้อผงพุทธคุณ
รายละเอียด พระสภาพสวย เห็นหน้าตา
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 109
ชื่อพระ แหวนรุ่น 2 หัวยันต์ นะ ตัวผู้
รายละเอียด แหวนสภาพสวย (ทำทองมา 15,000 บาท)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 110
ชื่อพระ พระสมเด็จหูบายศรี หลังยันต์ มะ อะ อุ ปี 2513
รายละเอียด พระสภาพหักมาเดิม เนื้อจัด ดูง่าย (ช่วงนี้ของเก๊ระบาดมาก ของแท้หายากมาก)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 111
ชื่อพระ พระสมเด็จแหวกม่าน เนื้อผงพุทธคุณ
รายละเอียด พระสวย คม ชัด
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 112
ชื่อพระ พระสมเด็จปรกโพธิ์ตุ่ม เนื้อผงใบลาน ยุคต้น
รายละเอียด พระสภาพสวยมาก มีคราบไขขึ้นตามองค์พระ (ของเก๊มีระบาดมากแถวพื้นที่ ของแท้หายากมาก)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 113
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก เนื้อฝาบาตร ปี 2504
รายละเอียด สภาพเหรียญพอสวย ดูง่ายครับ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 114
ชื่อพระ รูปถ่ายหลังสิงห์ รุ่นแรก ปี 2500
รายละเอียด ยังพอสวย หลังมีสิงห์บางๆ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 115
ชื่อพระ พระชินราช พิมพ์หยดน้ำ ปี 2521
รายละเอียด พิมพ์นี้สร้างน้อย หายาก (ของเก๊มีมาก)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 116
ชื่อพระ รูปหล่อบูชา รุ่น 2 ปี 2521 เนื้อทองผสม (กรรมการ)
รายละเอียด แจกกรรมการ (ทาทองบรอนซ์) สภาพสวยเดิม สร้างน้อย ไม่เกิน 100 องค์
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 117
ชื่อพระ พระพิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผงพุทธคุณ
รายละเอียด เป็นพิมพ์ที่สร้างน้อยมาก (ของเก๊มีมากแถวพื้นที่)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 118
ชื่อพระ พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์สมาธิข้างเม็ด ไม่มีรัศมี เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2500
รายละเอียด สภาพสวย คม ชัดมาก (หายาก สร้างน้อย)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 119
ชื่อพระ พระสมเด็จปรกโพธิ์ 9 ใบ หลังพระแม่ธรณี (ผ้าถุงลายตาราง) ปี 2513
รายละเอียด พระสภาพสวยเดิม เนื้อผงน้ำมันสีออกเหลือง (ดูง่ายมาก) ตลับทอง
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 120
ชื่อพระ เหรียญรุ่น 3 หลังหนุมาน กะไหล่ทอง ปี 2521
รายละเอียด สภาพสวย ดูง่ายครับ หายาก สร้างน้อย (แจกกรรมการ)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 121
ชื่อพระ เหรียญจตุรพิธพรชัย ออกวัดเขาใหญ่ ปี 2518
รายละเอียด เหรียญสภาพสวยมาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 122
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองฝาบาตร ปี 2504
รายละเอียด เหรียญสวยครับ จมูกหลวงพ่อยุบไปหน่อย ดูง่าย
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 123
ชื่อพระ พระสมเด็จแหวกม่าน ออกวัดหนองอีดุก เนื้อผงพุทธคุณ
รายละเอียด พระสวย ดูง่ายครับ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 124
ชื่อพระ พระสมเด็จหูบายศรี หลังจารยันต์ อะ ปะ จะ คะ ปี 2513
รายละเอียด พระสภาพเดิมแบบนี้ สร้างน้อยมากครับ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 125
ชื่อพระ พระสมเด็จปรกโพธิ์ 9 ใบ หลังยันต์จม ไม่มี พ.ศ. 2513
รายละเอียด สภาพพระสวยมาก (เนื้อผงน้ำมันผสมว่านสบู่เลือด หายาก สร้างน้อยมาก) สีออกแดงที่สุดเท่าที่พบเห็นมา ปิดทองเดิมจากวัด
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 126
ชื่อพระ พระสมเด็จปรกโพธิ์ 9 ใบ หลังยันต์จม มี พ.ศ. ปี 2513
รายละเอียด พระสภาพสวยครับ (เนื้อผงใบลาน สร้างน้อย หายากสุดๆ)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 127
ชื่อพระ พระสมเด็จหลังพระสิวลี พิมพ์นิยมไม่มีย่าม ปี 2515
รายละเอียด สภาพสวย หายากมาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 128
ชื่อพระ พระสังกัจจายน์ พิมพ์เล็บมือ ออกวัดหนองอีดุก เนื้อผงพุทธคุณ
รายละเอียด พระสวยเดิม มีจารลายมือหลวงพ่อ มะ อะ อุ หายากมาก เลี่ยมทอง
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 129
ชื่อพระ พระสมเด็จหูบายศรี หลังจารยันต์ อะ ปะ จะ คะ ปี 2513
รายละเอียด พระสภาพเดิม สร้างน้อย หายากครับ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 130
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก เนื้อฝาบาตร ปี 2504
รายละเอียด สภาพผ่านการใช้มา ดูง่ายครับ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 131
ชื่อพระ รูปถ่าย รุ่นแรก หลังสิงห์ ปี 2500
รายละเอียด รูปสภาพสวยมากครับ สิงห์ชัด รูปอัดกระจก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 132
ชื่อพระ พระสิวลีองค์จ้อย เนื้อผงน้ำมันแบบพุทธกวัก
รายละเอียด พระสวย สภาพเดิม หายากครับ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 133
ชื่อพระ พระสมเด็จปรกโพธิ์ 9 ใบ หลังยันต์นูน มี พ.ศ. 2513
รายละเอียด เป็นพระเนื้อผงน้ำมันแบบหยาบ แก่มวลสาร พระสวยมาก ระดับแชมป์
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 134
ชื่อพระ รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก เนื้อทองผสม ปี 2510
รายละเอียด สภาพสวยเดิม ดูง่ายครับ์
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 135
ชื่อพระ เหรียญจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดงรมดำ ปี 2518
รายละเอียด สภาพสวยมาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 136
ชื่อพระ เหรียญจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดงรมดำ ปี 2518
รายละเอียด สภาพสวยมาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 137
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก เนื้อฝาบาตร ปี 2504
รายละเอียด สภาพผ่านการใช้มาครับ แต่ดูง่าย
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 138
ชื่อพระ รูปถ่ายรุ่นแรก หลังสิงห์ ปี 2500
รายละเอียด สภาพสวย สมบูรณ์ เลี่ยมพลาสติกเดิมสีแดงจากวัด
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 139
ชื่อพระ เหรียญหลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521
รายละเอียด สภาพสวยเดิม ไม่ผ่านการใช้งาน
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 140
ชื่อพระ พระสิวลีองค์จ้อยนิยม ไม่มีย่าม เนื้อดินเผา
รายละเอียด สภาพสวยมากครับ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 141
ชื่อพระ พระชินราช พิมพ์หยดน้ำ เนื้อผง ปี 2521
รายละเอียด พระสภาพสวยเดิม (ตัวจริงหายากมากครับ)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 142
ชื่อพระ รูปถ่ายรุ่นแรก หลวงพ่อเฒ่า วัดค้างคาว
รายละเอียด สภาพสวยสมบูรณ์ คม ชัด มาก หายากครับ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 143
ชื่อพระ เหรียญรุ่น 3 ยกชุด 3 เหรียญ เลี่ยมทอง
รายละเอียด เหรียญสภาพสวย พร้อมเลี่ยมทองยกซุ้ม
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 144
ชื่อพระ พระสมเด็จแหวกม่าน ออกวัดหนองอึดุก เนื้อผงพุทธคุณ
รายละเอียด พระสภาพสวยเดิม คม ชัด หลังปลาดุก 2 ตัวครับ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
       
องค์ที่ 145
ชื่อพระ พระสิวลีองค์จ้อย นิยม ไม่มีย่าม เนื้อดินเผา
รายละเอียด พระสภาพสวยเดิม ไม่ผ่านการใช้ เนื้อดินเผาแดง ดูง่ายครับ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
องค์ที่ 146
ชื่อพระ รูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก เนื้อทองผสม ปี พ.ศ. 2510
รายละเอียด พระสภาพสวยเดิม คม ชัดครับ สร้างน้อย
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม