ลำดับที่ 1
ชื่อพระ เหรียญหล่อชินราช หลวงพ่อปา วัดโบสถ์ พิมพ์มารวิชัย
รายละเอียด สร้างประมาณปี พ.ศ. 2458 - 2460 เนื้อตะกั่ว ด้านหลังจารมือหลวงพ่อ
ราคาบุคคลทั่วไป 30,000.-
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 2
ชื่อพระ เหรียญหล่อชินราช หลวงพ่อปา วัดโบสถ์ พิมพ์สมาธิ
รายละเอียด สร้างประมาณปี พ.ศ. 2458 - 2460 เนื้อตะกั่ว ด้านหลังจาร
ราคาบุคคลทั่วไป 30,000.-
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 3
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อปา วัดโบสถ์ ปี 2478
รายละเอียด เหรียญรุ่นนี้แจกในงานศพของหลวงพ่อปา (หลวงพ่อศรี วัดพระปรางค์ ปลุกเสก)
ราคาบุคคลทั่วไป 40,000.-
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 4
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อปา วัดโบสถ์ ปี 2478
รายละเอียด เหรียญรุ่นนี้แจกในงานศพของหลวงพ่อปา (หลวงพ่อศรี วัดพระปรางค์ ปลุกเสก)
ราคาบุคคลทั่วไป 40,000.-
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 5
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อสอน วัดธรรมิกาวาส (คังคาว) ปี 2484
รายละเอียด เหรียญสภาพสวยมาก (สร้างน้อย หายาก)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 6
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อสอน วัดธรรมิกาวาส (คังคาว) ปี 2484
รายละเอียด เหรียญสภาพสวยมาก (สร้างน้อย หายาก)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 7
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสอน วัดธรรมิกาวาส (คังคาว) ปี 2484
รายละเอียด เหรียญสภาพพอสวย
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 8
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อโม วัดจันทนาราม ปี 2495
รายละเอียด เหรียญสภาพผ่านการใช้มา ดูง่าย (สร้างน้อย หายาก)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 9
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อโม วันจันทนาราม ปี 2495
รายละเอียด เหรียญสภาพยังสวย ดูง่าย (สร้างน้อย หายาก)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 10
ชื่อพระ รูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก หลวงพ่อโม วันจันทนาราม ปี 2502
รายละเอียด สภาพสวย ดูง่าย (ใต้ก้นบรรจุอัฐิ ของหลวงพ่อโม)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 11
ชื่อพระ รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก หลวงพ่อโม วัดจันทนาราม ปี 2502
รายละเอียด สภาพยังพอสวย (ใต้ก้นบรรจุอัฐิ ของหลวงพ่อโม)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 12
ชื่อพระ รูปถ่ายรุ่นแรก หลวงพ่อโม วัดจันทนาราม
รายละเอียด ถ่ายประมาณปี 2490 สภาพสวยสมบูรณ์ (สร้างน้อย หายาก)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 13
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ ปี 2506
รายละเอียด สภาพพระสวย เนื้อฝาบาตร
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 14
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ ปี 2506
รายละเอียด สภาพสวย เนื้อฝาบาตร
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 15
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อคง วัดบางกะพี้ ปี 2478
รายละเอียด เหรียญเก่า เนื้อทองแดงเปียกเงิน พิธีใหญ่
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 16
ชื่อพระ เหรียญหล่อชินราช พิมพ์สมาธิ หลวงพ่อปา วัดโบสถ์
รายละเอียด เป็นพระเก่าสร้างประมาณปี พ.ศ. 2458-2460 เนื้อตะกั่ว หลังจาร
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 17
ชื่อพระ รูปถ่ายรุ่นแรก หลวงพ่อโต วัดวิหารทอง
รายละเอียด รูปสภาพสวย สมบูรณ์มาก (หายาก สร้างน้อย)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 18
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคง วัดบางกะพี้
รายละเอียด เหรียญเก่าของชัยนาท เนื้อทองแดง เปียกเงิน พิธีใหญ่
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 19
ชื่อพระ สิงห์งาแกะสองขวัญ หลวงพ่อโม วัดจันทนาราม
รายละเอียด สภาพสวยเจ้าของเก่าเก็บไม่ได้ใช้ งาแท้เป็นธรรมชาติ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม