สิงห์งาแกะสองขวัญ หลวงพ่อโม วัดจันทนาราม สิงห์งาแกะสองขวัญ หลวงพ่อโม วัดจันทนาราม
รายการที่ 19
ชื่อพระ สิงห์งาแกะสองขวัญ หลวงพ่อโม วัดจันทนาราม
รายละเอียด สภาพสวยเจ้าของเก่าเก็บไม่ได้ใช้ งาแท้เป็นธรรมชาติ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม