เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคง วัดบางกะพี้ เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคง วัดบางกะพี้
รายการที่ 18
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคง วัดบางกะพี้
รายละเอียด เหรียญเก่าของชัยนาท เนื้อทองแดง เปียกเงิน พิธีใหญ่
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม