รูปถ่ายรุ่นแรก หลวงพ่อโต วัดวิหารทอง รูปถ่ายรุ่นแรก หลวงพ่อโต วัดวิหารทอง
รายการที่ 17
ชื่อพระ รูปถ่ายรุ่นแรก หลวงพ่อโต วัดวิหารทอง
รายละเอียด รูปสภาพสวย สมบูรณ์มาก (หายาก สร้างน้อย)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม