เหรียญหล่อชินราช พิมพ์สมาธิ หลวงพ่อปา วัดโบสถ์ เหรียญหล่อชินราช พิมพ์สมาธิ หลวงพ่อปา วัดโบสถ์
รายการที่ 16
ชื่อพระ เหรียญหล่อชินราช พิมพ์สมาธิ หลวงพ่อปา วัดโบสถ์
รายละเอียด เป็นพระเก่าสร้างประมาณปี พ.ศ. 2458-2460 เนื้อตะกั่ว หลังจาร
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม