เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อคง วัดบางกะพี้ ปี 2478 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อคง วัดบางกะพี้ ปี 2478
รายการที่ 15
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อคง วัดบางกะพี้ ปี 2478
รายละเอียด เหรียญเก่า เนื้อทองแดงเปียกเงิน พิธีใหญ่
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม