เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ ปี 2506 เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ ปี 2506
รายการที่ 13
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ ปี 2506
รายละเอียด สภาพพระสวย เนื้อฝาบาตร
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม