รูปถ่ายรุ่นแรก หลวงพ่อโม วัดจันทนาราม รูปถ่ายรุ่นแรก หลวงพ่อโม วัดจันทนาราม
รายการที่ 12
ชื่อพระ รูปถ่ายรุ่นแรก หลวงพ่อโม วัดจันทนาราม
รายละเอียด ถ่ายประมาณปี 2490 สภาพสวยสมบูรณ์ (สร้างน้อย หายาก)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม