รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก หลวงพ่อโม วัดจันทนาราม ปี 2502 รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก หลวงพ่อโม วัดจันทนาราม ปี 2502
รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก หลวงพ่อโม วัดจันทนาราม ปี 2502
รายการที่ 11
ชื่อพระ รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก หลวงพ่อโม วัดจันทนาราม ปี 2502
รายละเอียด สภาพยังพอสวย (ใต้ก้นบรรจุอัฐิ ของหลวงพ่อโม)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม