เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อโม วันจันทนาราม ปี 2495 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อโม วันจันทนาราม ปี 2495
รายการที่ 9
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อโม วันจันทนาราม ปี 2495
รายละเอียด เหรียญสภาพยังสวย ดูง่าย (สร้างน้อย หายาก)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม