เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อโม วัดจันทนาราม ปี 2495 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อโม วัดจันทนาราม ปี 2495
รายการที่ 8
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อโม วัดจันทนาราม ปี 2495
รายละเอียด เหรียญสภาพผ่านการใช้มา ดูง่าย (สร้างน้อย หายาก)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม