เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสอน วัดธรรมิกาวาส (คังคาว) ปี 2484 เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสอน วัดธรรมิกาวาส (คังคาว) ปี 2484
รายการที่ 7
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสอน วัดธรรมิกาวาส (คังคาว) ปี 2484
รายละเอียด เหรียญสภาพพอสวย
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม