เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อสอน วัดธรรมิกาวาส (คังคาว) ปี 2484 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อสอน วัดธรรมิกาวาส (คังคาว) ปี 2484
รายการที่ 5
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อสอน วัดธรรมิกาวาส (คังคาว) ปี 2484
รายละเอียด เหรียญสภาพสวยมาก (สร้างน้อย หายาก)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม