เหรียญหล่อชินราช หลวงพ่อปา วัดโบสถ์ พิมพ์สมาธิ เหรียญหล่อชินราช หลวงพ่อปา วัดโบสถ์ พิมพ์สมาธิ
รายการที่ 2
ชื่อพระ เหรียญหล่อชินราช หลวงพ่อปา วัดโบสถ์ พิมพ์สมาธิ
รายละเอียด สร้างประมาณปี พ.ศ. 2458 - 2460 เนื้อตะกั่ว ด้านหลังจาร
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม